Powtórzenie czasów

6,00 

Opis

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect i Future Simple.

Plik zawiera: 36 kart z czasownikami (karty czerwone), 6 kart z nazwami czasów (karty niebieskie) i 4 kart oznaczających rodzaj zdania (karty żółte) – zdania twierdzące, przeczące i pytające (pytania ogólne i szczegółowe) oraz 6 kart z zaimkami (kart zielone)
Zasady użycia:
1/ plik z kartami czerwonymi drukujemy raz, z kartami niebieskimi i zielonymi 6 razy, a z kartami żółtymi 9 razy – kart każdego koloru musi być 36, czyli w sumie 144 karty
2/ karty rozkładamy na stole na kupce (każdy kolor na osobnej kupce – karty na każdej kupce należy potasować przed rozpoczęciem gry
3/ uczniowie grają w grupach 2 – 4 – osobowych
4/ uczniowie na zmianę biorą karty z kupki – po jednej karcie z każdej kupki, np. uczeń może wylosować następujące karty: SPEAK – PRESENT SIMPLE – ?; oznacza to, że uczeń musi utworzyć/powiedzieć zdanie pytające w czasie Present Simple z czasownikiem SPEAK w 3 os. l. poj.
Legenda oznaczeń na kartach żółtych:
1/ ? subject/object – utworzyć pytanie szczegółowe
2/ ? yes/no – utworzyć pytanie ogólne
3/ (+) utworzyć zdanie twierdzące
4/ (-) utworzyć zdanie przeczące

close

10%

Subskrybuj nas i otrzymaj zniżkę na zakupy 🎁