THE VERB TO BE (Present Simple / Past Simple)

7,00 

Opis

16 kart na przećwiczenie czasownika TO BE w czasach Present Simple i Past Simple.

Zadaniem ucznia jest wpisać czasownik TO BE w odpowiedniej formie w tych obu czasach. W każdym z tych czasów są dwie karty na:
– zdania twierdzące
– zdania przeczące
– zdania pytające ogólne
– zdania pytające szczegółowe.

Karty można wykorzystać na dwa sposoby:
1/ praca indywidualna z uczniem – uczeń wypełnia (pisemnie lub ustnie) karty
2/ praca w parach / grupowa – na każdej karcie jest sześć zdań, więc można wykorzystać kostkę do gry: wszystkie karty leżą na kupce, uczeń bierze kartę z kupki, kładzie na stole zdaniami do góry i rzuca kostką; musi uzupełnić zdanie, które wskazała kostka. Następnie karta wraca na spód kupki i kolejny uczestnik gry robi to samo. Klucz odpowiedzi pozwala uczniom grać bez pomocy nauczyciela – w każdej grupie jest jeden uczeń, którego rolą jest sprawdzanie odpowiedzi uczniów grających; zamiana ról może nastąpić np. po kilku kolejkach lub po błędnej odpowiedzi jednego z uczniów, wówczas on przejmuje rolę sprawdzającego 🙂

Na zdjęciu dwie przykładowe karty.
Na jednej stronie są dwie karty, w sumie 8 stron w PDF.

10%

Subskrybuj nas i otrzymaj zniżkę na zakupy 🎁

Może spodoba się również…